A Nemzetközi nőnapon tegyünk együtt valami jót

A Nemzetközi nőnapon tegyünk együtt valami jót

Adománygyűjtés a menekült nők számára

El tudja képzelni, hogy el kell hagynia szülőföldjét egy háború miatt, mert egy földrengés mindent elpusztított, vagy azért, mert egy üldözött etnikai csoporthoz tartozik? Talán még éppen várandós is, vagy Önnel vannak a gyermekei?

Egyszerre tölt el minket haraggal és szomorúsággal, hogy a menekült nőknek min kell keresztülmenniük, ezért a nemzetközi nőnap alkalmából közös adománygyűjtő kampányra hívunk fel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának (UNHCR) menekült nőket segítő kezdeményezésének támogatásáért.

Adományozzon itt 2023. március 7. és 9. között az UNHCR-nek. Az ez idő alatt beérkezett összes adományt megduplázzuk.

ADOMÁNYOZZON MOST

Több menekült, mint valaha

Világszerte körülbelül 103 millió ember van menekülésben. Ez a világ népességének több mint 1%-a, és ez a szám drasztikusan növekszik. 2021 vége óta 13,6 millió embernek kellett elhagynia otthonát. Ennek a 15%-os növekedésnek a fő oka az ukrajnai háború. Legtöbbjük nő és gyerek.

A jelenlegi helyzet Törökországban és Szíriában különösen szomorú:

Törökország az az ország, amely jelenleg a legtöbb menekültet fogadja be, nevezetesen 3,7 milliót. Az idén februári földrengés így sok olyan embert is érintett, akik már másodszor veszítettek el mindent. Ehhez jön még a kemény tél, fagypont körüli hőmérséklettel.

Ukrajnában sem enyhült a helyzet egy év háború után: sok család veszítette el otthonát, így ők Ukrajnában és külföldön várják a szükségszállásokon a háború befejezésének megnyugtató hírét.

A háborúk legnagyobb elszenvedői mindig a leggyengébbek: gyermekek, idősek és szociálisan hátrányos helyzetűek. A nők központi szerepet töltenek be a válságövezetekben, hiszen gyakran ők gondoskodnak az alapellátásról: egészségügyi intézmények, gyermekgondozás stb.

A menekülés soha sem önként vállalt!

A nők általában ugyanazon okok miatt menekülnek, mint a férfiak: politikai vagy vallási okokból, vagy azért, mert egy meghatározott etnikai vagy társadalmi csoporthoz tartoznak. Ehhez jönnek még a kifejezetten női menekülési okok, amelyek nem érintik ugyanúgy a férfiakat: a szexuális kizsákmányolás, a női nemi szerv megcsonkítása, a kényszerházasságok vagy a családon belüli erőszak, amelyek a nőket szülőföldjük elhagyására késztetik.

A nők elleni erőszak

Amikor egy országban megváltoznak a szociális és társadalmi struktúrák, gyakran megnő az erőszak alkalmazására való hajlandóság. Gyakran a nők és lányok elrablása, valamint szisztematikus megerőszakolása a következmény, de ezek sajnos sokszor a háborús stratégia részét is képezik. Az erőszak áldozatai gyakran életük végig szenvednek a pszichés következményektől: a depressziótól az öngyilkos gondolatokon át a társadalmi elszigeteltségig.

A koronajárvány tovább fokozta a helyzetet az elmúlt években:

Például megnőtt a menekülő nők elleni erőszak, nemcsak hazájukban. Sok alacsonyabb bért nyújtó szektor és informális munkaterület omlott össze teljesen a járvány következtében, és így rengeteg nő vesztette el megélhetését.

A koronavírus miatt a szegénység is növekszik számos országban. Sajnos ahol növekszik a szegénység, ott a kényszerházasságok száma, valamint a gyermekmunka és az embercsempészet mértéke is növekszik. Világszerte sok menekült lánynak abba kellett hagynia tanulmányait és helyette dolgoznia kellett, vagy akár el is kellett hagynia hazáját.

A menekülés körülményei embert próbáló​​​​​​k:

A nők még a menekülés során is gyakran vannak kitéve veszélyes helyzeteknek: szexuális erőszak, a védelem és higiéniai ellátás teljes hiánya, gyakran napokig nincs lehetőségük élelmiszerhez jutni.

Maga a menekülés is különleges kockázatokat rejt magában a nők számára. Sokan a gyerekeikkel együtt menekülnek. A menstruációs higiéniai termékekhez, pelenkákhoz és hasonlókhoz való hozzáférés gyakran problémás. A várandós és beteg nők nem részesülnek orvosi ellátásban.

A nők, mint reménysugarak

Mindezen akadályok ellenére a nők és lányok nagy ellenálló képességet, találékonyságot és bátorságot mutatnak a problémák leküzdése során. Sok esetben bennük van meg az erő ahhoz, hogy ne csak saját, hanem családjuk életét is teljesen újjáépítsék.

A segélyszervezetek központi szerepet játszanak ezen a területen: például gondoskodnak arról, hogy a menekülés közben született gyermekek születési anyakönyvi kivonatot kapjanak. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa, a UNHCR minden programban kifejezetten a nők szükségleteivel foglalkozik. Ezek közé tartozik például a lányok és nők oktatása, valamint a nők önállóságát lehetővé tevő foglalkoztatási programok. Mindazonáltal az alapvető védelmi intézkedések, mint például a biztonságos elszállásolás és a különálló higiéniai létesítmények biztosítása is fontosak. A menekült nőket segítő program így új perspektívákat teremt.

Ahol lehetséges, az UNO-Flüchtlingshilfe célzottan foglalkozik a nők szükségleteivel, és kihasználja erősségeiket:

"Célunk, hogy a nők gazdag tapasztalataira, készségeire és törekvéseire építsünk, és segítsük őket teljes potenciáljuk kibontakoztatásában – az oktatáshoz, az emberhez méltó munkához, valamint a jogi és egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés révén."
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa, Fillippo Grandi

Az UNO-Flüchtlingshilfe azon szervezetek közé tartozik, amelyek a lehető leggyorsabban segítenek a helyszínen egy olyan katasztrófa után, mint a törökországi és szíriai földrengés. Ennek során mindig figyelembe veszik a nők speciális igényeit. Szeretnénk támogatni az UNO-Flüchtlingshilfe fontos munkáját.

Segítsen perspektívákat kínálni a menekült nőknek, és adományozzon közvetlenül a menekült nőket támogató programnak.
A 2023. március 7. és 9. között beérkezett adományokat megduplázzuk!

ADOMÁNYOZZON MOST